Motto:
„Není stavby, které bych se zaleknul, a žádná stavba není tak malá, aby nevyžadovala maximální pozornost a úsilí!“
kamen

VODO-PROJEKTY

Ing. DAVID NIČE


Fotka


ADRESA:
Dr. Vrbenského 12874/1
 budova KŘ Lesy ČR
41501 TEPLICE

KONTAKTY:
telefon +420 724523264
mail david.nicezavemail.cz

IDENTIFIKACE:
IČO: 08130361 ­IDDS: Aqhp74w

KANCELÁŘ:
Út+Čt+Pá: 9-16 hod.
nebo dle dohody


Poskytuji komplexní služby (poradenství, projektování, projednání, dohled a p.) v oblasti realizace vodohospodářských staveb všech formátů a rozsahů.Narodil jsem se v Žatci v roce 1978 ve znamení Raka. Dětství a mládí jsem prožil na Teplicku obklopen krásou siluet vrcholů Českého středohoří a hřebenu Krušných hor. Veselá vysokoškolská léta jsem strávil studiem na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze.
Po absolutoriu oboru krajinné inženýrství-specializace kulturně technické inženýrství jsem se v roce 2004 vrátil na sever Čech a nastoupil do společnosti Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Ohře. Nejprve na pozici adjunkta a od roku 2005 do funkce správce toků. Postupně jsem působil v okresech Liberec, Děčín, Česká Lípa, Ústí nad Labem, Litoměřice a Teplice. Jednou z hlavních pracovních náplní byla příprava plánovaných investičních záměrů, předprojektová příprava a kontrola projektových dokumentací, komplexní příprava projektů před realizací a následný stavební dozor na realizovaných vodohospodářských stavbách. Získané zkušenosti a vědomosti jsem v roce 2019 plnohodnotně využil pro úspěšné složení autorizační zkoušky. Viz webové stránky "České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě".
Od 26.3.2019 jsem autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (č.autorizace 0014126).

Co ....


Nabízím služby v oblasti poradenství a realizace vodohospodářských staveb, včetně vypracování potřebné projektové dokumentace. Aktivně se účastním jejich projednávání, schvalování a dozoru při jejich realizaci.

Služby zahrnují:


Pro koho....


Služby nabízím všem. Pro spolupráci není podstatné, je-li investorem soukromá či právnická osoba. Poskytuji je s důrazem na kvalitu a individuální přístup s maximální technologickou a ekonomickou odpovědností.
Všem-znamená soukromým vlastníkům (včetně církevních institucí, šlechtických rodů, zájmových sdružení atd.), obcím a správcům toků (státním podnikům Povodí i LČR, s.p.) a správcům povodí.

Pro co ...


Komplexní služby nabízím i pro následující typy projektů:


Vodohospodářské stavby pro rodinné domyTechnická opatření pro zadržení vody v krajiněÚpravy na tocích pro zvýšení stability koryt a protipovodňové ochranyRozhodnete-li se využít mých zkušeností při navrhování nebo realizaci vodohospodářských staveb, dostanete záruku soustředěné odborné i administrativní péče podle vašich potřeb. Nabízím profesionální podporu pro nalezení přijatelných a trvale udržitelných řešeni při maximálním ohledu na finanční zdroje investora. Nezačínám spolupráci podáním finanční nabídky a spolupráce u mě nekončí předáním projektové dokumentace a zaplacením faktury, ale poskytuji i rady při realizaci jeho záměru. Pokud hledáte inspirativní proces tvorby a realizovaní návrhů vedoucích k pozitivním změnám krajiny ve které žijeme, jste u mě na správné adrese.


Práce s osobními údaji zákazníků.

Nařízení Evropské unie z roku 2016/679 (GDPR) upravuje podmínky pro zpracování osobních údajů. Na základě vašeho informovaného souhlasu zaručuji, že veškeré vámi předané údaje budou zpracovávány ze zákonného důvodu jen pro potřeby obchodní spolupráce. Data nejsou dále poskytována pro komerční využití jiných subjektů.
Podle zákona o jejich ochraně můžete:

S osobními údaji pracuji jen po dobu trvání obchodní spolupráce, případně tak dlouho, jak požaduje zákon.