Motto:
„Není stavby, které bych se zaleknul, a žádná stavba není tak malá, aby nevyžadovala maximální pozornost a úsilí!“
kamen

VODO-PROJEKTY

Ing. DAVID NIČE


Fotka


ADRESA:
Dr. Vrbenského 12874/1
 budova KŘ Lesy ČR
41501 TEPLICE

KONTAKTY:
telefon +420 724523264
mail david.nicezavemail.cz

IDENTIFIKACE:
IČO: 08130361 ­IDDS: Aqhp74w

KANCELÁŘ:
Út+Čt+Pá: 9-16 hod.
nebo dle dohodyMilý návštěvníku těchto stránek. Zde naleznete ilustrační fotografie z akcí, na kterých jsem se aktivně podílel od investičního záměru po konečnou realizaci. Pro tyto webové stránky jsem vybral:

Kojetický potok, drátokamenná přehrážka ř.km 0,83-rok 2011


Byla zde stabilizována stávající drátokamenná přehrážka v místě zavázání obou jejich křídel, která byla poškozena povodní. Došlo k dodatečné výstavbě pěti vzájemně vertikálně a horizontálně provázaných etáží košů založených na odvodněném dřevěném roštu. Na jejich výplň byl použit místní kámen.


Kojetický potok-1
Průsak bokem přehrážky po povodňovém průtoku ukazuje na nevhodně řešené založení přehrážky.
Kojetický potok-1
Výstavba druhé řady nadzemních košů tvořících přitěžovací lavici levobřežního zavázání tělesa přehrážky.
Kojetický potok-1
Dokončená část stavby tvořící přitěžovací lavici levobřežního zavázání tělesa přehrážky. V levé části snímku je vidět i vrchní část pravobřežního řešení konstrukce.

Kojetický potok, ř.km 0,7–0,8 přehrážka-rok 2015/2016


Vyčistili jsme retenční prostor a sanovali tělesa stávající železobetonové klenbové přehrážky v nepřístupném terénu. V rámci stavby bylo nutné provést spoustu změn technického řešení, vyvolaných místními podmínkami (např. změnit technologii odtěžby). Paradoxem je fakt, že se několik let po dokončení stavby podařilo najít stanovisko s odborným posudkem k možnostem řešení. Přestože autor uváděl, že s ohledem na geomorfologii terénu a jeho nepřístupnost nelze tento retenční prostor vyčistit, nám se to úspěšně podařilo.


Kojetický potok-2
Těleso přehrážky před zahájením prací. Retenční prostor byl zcela zaplněn sedimenty a byl zarostlý stromy. Betonové těleso přehrážky vykazovalo poškození a průsaky.
Kojetický potok-2
Průběh těžby sedimentů, kdy vhodnějším zvolením technologie odtěžby bylo dosaženo plynulejšího postupu prací. Na snímku je moment dosažení spodních odvodňovacích otvorů.
Kojetický potok-2
Průběh sanace betonového tělesa přehrážky. Po stanovení charakteru jednotlivých poruch byl zvolen postup jejich sanace. Veškerý potřebný materiál byl na stavbu dopravován ručně.
Kojetický potok-2
Dokončená stavba s obnoveným vyčistěným retenčním prostorem přehrážky.

Olešnický potok, ř.km 1,680-2,240, k.ú. Olešnice u Svádova-rok 2016/2017
Strž Petrův mlýn-rok 2010


Stabilizace koryta Olešnického toka potoka poškozeného povodní. Byly zpevněny břehové nátrže z kamenné rovnaniny a dnové výmoly sanovány těžkým kamenným záhozem. Nánosy sedimentů jsme odstranili.
V Petrově strži si dlouhodobé erozní vlivy vyžádaly sanaci konsolidační přehrážky a úpravu toku včetně výstavby skluzu.


Olešnický potok
Olešnický potok-Zpevnění pravobřežní nátrže koryta po povodni souvislou kamennou rovnaninou z lomového kamene (čedič).
Olešnický potok
Olešnický potok-Detail rozdílu levého a pravého břehu úpravy a napojení zborcené plochy břehu na těleso stávajícího železobetonového mostu.
Petruv mlýn
Strž-Stabilizace retenční přehrážkou ze zdiva z lomového kamene (čedič) na cementovou maltu. Pod dopadištěm je upravena část koryta kamennou rovnaninou.
Petruv mlýn
Strž-Těleso přehrážky v „zimním hávu“.

Drobné stavby


Na řadě míst jsme stavěli a opravovali malé objekty s ohledem na charakter okolní přírody.


Čertova studanka
Studánka byla realizována v rámci zpřístupnění Čertovy rokle na Dolském potoku. Byla opravena pískovcová klenba a pramen byl vyčistěn.
Železitý pramen
Jedná se o vývěr silně železitého pramene ze zatopené středověké štoly.
Pozorovatelna ptactva
Pozorovatelna ptactva u nádrže Machčák (Třebušín) s uzavřenou částí a krytým ochozem. Objekt je postaven na dubových pilotech.
Turistický altán
Turistický altán u nádrže Machčák (Třebušín) s uzavřenou částí, kde je nádrž na dešťovou vodu. Slouží k pořádání akcí pro děti v rámci rozvoje lesní pedagogiky.

Kořenová čistírna v Městě Hrob


Podílel jsem se na projektu dvoustupňové čistírny odpadních vod (ČOV-sestávající z tříkomorového filtru a kořenového pole) realizovaného v obtížném terénu pro soukromého investora v Hrobě. Principem fungování kořenového pole je využití přirozených biologických procesů filtrace odpadních vod rozkladem biologického znečištění bakteriemi. Kyslík bakteriím dodávají kořeny vodních rostlin. Správně navržená kořenová čistírna umožňuje lépe tlumit nárazové zvýšení množství znečištěných látek (např. u rekreačních objektů při víkendovém či sezónním užívání) než mechanicko - biologická. Další podstatnou výhodou je její nulová provozní energetická náročnost.


Septik
První mechanický stupeň čištění zajišťuje tříkomorový septik umístěný ve skalním zářezu. V konečném provedení je septik shora zakrytý. Před lícovou stěnu je předsazena gabionová stěna.
Izolace vany čističky
Ochranu pronikání znečištění do spodních vrstev zajišťuje v kořenovém poli svařovaná PVC fólie. Proti protržení je chráněna pískovým podsypem.
Kořenová čistička
Pole ČOV a pohled na drátokoše zpevňující svah v kterém je osazený septik.
Kořenová čistička
Realizované pole ČOV v letním období. Pro vizuální kontrolu byly v místě odtokové šachty vytvořeny dvě malé tůňky, které slouží jako napajedla drobné zvěře.